Home » Valpreventie

Logo Drempelloos-sporten

In Balans 

De enige echte In Balans cursus valpreventie gegeven door Muriel Jonkman.

Doel

Het doel van In Balans is het voorkomen van valongevallen bij ouderen.
Door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans,
mobiliteit, conditie en toename van zelfvertrouwen.

Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker op de been voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen (pre-frail; enigszins kwetsbaar).

Uitvoerder

Uitvoerders van In Balans hebben een speciale training gevolgd om In Balans docent te worden en zijn dan ook gecertificeerd.

Aanpak

In Balans is een groepsinterventie.
De cursus bestaat uit enkele voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma.
De voorlichtingsbijeenkomsten hebben als doel om deelnemers bewust te maken van valrisico en balansverstoring en hen meer kennis te geven over het voorkomen van een val.

Het beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi en is gericht op het verbeteren van de algehele fitheid, spierkracht en balans en biedt gerichte training voor opstaan en lopen.

Onderbouwing

Uit onderzoek is bekend dat beweegprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit het meest effectief om valrisico’s te verkleinen.

In Balans
is erkend door het Centrum Gezond Leven (RIVM/CGL).
In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. Uit onderzoek blijkt dat ouderen na het volgen van de cursus maar liefst 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt.

Kosten

De kosten van het geven van In Balans zijn afhankelijk van o.a. de groepsgrootte, de kosten van de locatie, docenten, catering (kopje koffie/thee achteraf).
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt In Balans (deels) vanuit het aanvullend pakket.

Wat werkt in valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.
Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden.
In essentie is een valpreventieproject effectief als:

 • ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt,
 • effectieve interventies worden ingezet,
 • de opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

Ouderen met een verhoogd valrisico

Door te screenen op de belangrijkste predictoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord.
Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen.

Effectieve interventies

Omdat bij valongevallen vaak meerdere factoren een rol spelen heeft een multifactoriële interventie vaak het meeste kans van slagen.
De interventies sluiten aan op de risicofactoren die bij screening in kaart zijn gebracht.
Interventies waarvan is aangetoond dat ze apart, maar meestal in combinatie met andere interventies, de kans op valongevallen verkleinen zijn:

 • beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans,
 • aanpassingen in huis/woonomgeving,
 • medicatiebewaking,
 • verbeteren visus
 • vitamine D suppletie.

Opzet en uitvoering

Een gefaseerde aanpak waarin achtereenvolgens bewustwording, kennis en toepassing aan de orde komen, zorgt ervoor dat ouderen gemotiveerd zijn om de voor hen relevante valpreventieve maatregelen te nemen. Een succesvol valpreventieprogramma vraagt om uitvoering door een deskundig multidisciplinair team van medici, paramedici, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsondersteuners, optometristen, beweegdocenten etc. die elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie weten in te zetten. Daarbij moeten ouderen actief begeleid worden om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.

Kortom

Een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico en uitgevoerd door een multidisciplinair team: dát werkt in valpreventie!

Zelfstandig en zeker op de been met de cursus In Balans

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen.
Juist daarom is het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw lichaam.
Dat betekent stevig op uw benen staan en echt op ze kunnen vertrouwen.
Wie goed in balans is, wordt zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma In Balans kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner. Deelname aan de cursus In Balans maakt dat u letterlijk steviger in uw schoenen staat. Bovendien verbetert uw algehele conditie u zult minder snel uit evenwicht raken, meer zelfstandigheid en verbeterde gezondheid, zodat een actiever dagelijks leven binnen handbereik komt.

 

Praktische informatie en oefeningen (ook krijgt u oefeningen en ‘huiswerk’ in een mooi boekwerk mee!

In Balans is een groepscursus en bestaat uit:

Informatiebijeenkomst (één keer)

Week 1

Duur: 2 uur (inclusief illustrerende oefeningen)

Cursusbijeenkomsten (één keer)

   Week 2

Duur: 2 uur

Inhoud:

 1. oefeningen (algemene conditie)
 2. informatie (over balans, spierkracht en bewegen uitleg Tai Chi)
 3. oefeningen (bekken- en voetoefeningen, balanstraining)
 4. informatie (huiswerkopdracht)

Duur: 1x per week 2 uur

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige oefeningen, tests en informatie over bewegen en evenwicht. Tijdens de trainingsweken voert u praktische oefeningen uit op uw eigen niveau. Deze oefeningen zijn gebaseerd op de principes van Tai Chi. Dat is een bewegingsleer met aandacht voor balans, het contact met de grond en het verplaatsen van het lichaamsgewicht. Leren hoe te vallen, hoort niet bij de training; leren om in balans te blijven en steviger op de benen te staan wel. U ontwikkelt sterkere benen en verbetert uw evenwichtsgevoel.

Training (10 weken)

Week 3-12 (*week 5 en week 10 testen)

Inhoud:

 1. warming-up
 2. oefeningen (uit het cursusboek in gevarieerde en aanvullende vorm;
 3. cooling-down
 4. In Balans (Tai Chi Balans ‘dans’)

Duur: 1x per week 1 uur (extra thuis oefenen 1x per week)

*Training en testdag

Week 5 en Week 10

Duur: 2 uur

Cursus wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, alleen wanneer u een officiële ‘In Balans’ cursus volgt, door een erkend docent!

Docent Muriel Jonkman ‘In Balans’ registratienummer: 15-1968

Deskundige begeleiding inclusief handig cursusboek

Een deskundige gecertificeerde In Balansdocent (Muriel Jonkman) geeft de cursus In Balans. Deze professional is speciaal getraind om de cursus te geven. De docent zal u op uw eigen niveau begeleiden. In het cursusboek kunt u de behandelde onderwerpen rustig nalezen.
Alle oefeningen staan hierin duidelijk beschreven en worden in beeld gebracht met foto’s.
Zo kunt u tijdens de cursusperiode de opdrachten thuis uitvoeren en na de cursusperiode de oefeningen gemakkelijk terugzien.

 

www.drempelloos-sporten.nl

  06 – 54 370 428
   

Facebook