Logo Drempelloos-sporten

Logo Drempelloos-dansen

Logo Zie-jij-mij

Nieuwsberichten


 

Vacature 


Ontstaan en doel

In 1990 ben ik begonnen met het rolstoeldansen voor mensen met een lichamelijke- en/of ernstige meervoudige beperking. In de loop der jaren zijn de doelgroepen uitgebreid met mensen met een verstandelijke beperking (niet rolstoel gebonden) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. In 2011 is dan mijn Stichting Drempelloos Dansen in het leven geroepen, inmiddels ondergebracht onder Drempelloos-Sporten.

In 2013 is mijn onderneming ‘Drempelloos-Sporten’, ontstaan. Dit voor de hiervoor genoemde doelgroepen en daarnaast ook voor; senioren, bewoners van ouderen- en verzorgingscentra, peuters, kleuters en ‘speciaal’ kinderen. Daarbij verzorg ik verschillende workshops, demo’s en meer.

Doel

Bewegen is leven.

Gezond en vitaal oud worden, daar kan men aan werken door actief te zijn. Drempelloos-Sporten ondersteunt en begeleidt haar leden zo goed mogelijk en kijkt wat men kan en niet wat men niet kan.

 

Regenbooglijn
 
 

Muriel E. Jonkman

Bewegingsagoog, coördinator/coach/therapeut

 

 

 

 

Meer informatie

 

 

www.drempelloos-sporten.nl

  06 – 54 370 428

Facebook