Home » MBvO

Logo Drempelloos-sporten


MBvO: Ouderen, intra- extramuraal

Bij Seniorengymnastiek wordt gebruik gemaakt van diverse
materialen en ondersteunt door muziek.

Bewegingsvormen:

Stoelaerobic/yoga – spelvormen – jazzdans en gezelschapsdans – ritme en beweging –
evenwicht en coördinatie – figuurtraining – zitdansen – hoepelgym – stoel actief –
bewegende gezelschapsspelen – muziek en beweging – sport@home – fitbalgym –
biodanza – lijn- en wisseldansen – dans de 5 ritmes – seniorobic – valpreventie
(klik hier voor cursus en info: valpreventie)

Rollator-, zitdansen, bewegen op muziek (met of zonder materialen)

Muriel Jonkman heeft in 2007 het rollatordansen en het MBvO in Friesland opgestart.
Zij verzorgt in veel verzorgingshuizen wekelijks met succes sport- danslessen wel of
niet met een rollator, stoel of een rolstoel met duwer.
Alle sporten/dansen worden hiervoor geschikt gemaakt.
De lessen worden als zeer positief ervaren en de belangstelling groeit,
gezien de nieuwe aanvragen.

Bewegen bij Parkinson en Alzheimer, gezond en veilig

De cliënten die worden gestimuleerd meer te bewegen,
worden fitter en valpartijen verminderen.
Oudere mensen komen uit hun isolement en voor velen is
het een leuke uitdaging en zullen ongemerkt meer gaan bewegen.

Fysieke Doelstellingen

Bewegen voor senioren beoogt in de eerste plaats het behoud en
de ontwikkeling van de algemene bewegingsvaardigheden,
waardoor de senior in staat is om zolang mogelijks het dagelijks
leven vlot aan te kunnen.

Lesinhoud/vaardigheden

* KRACHT

* LENIGHEID

* UITHOUDING

* BEWUSTWORDING van het eigen lichaam

* REACTIE, GEHEUGEN, CONCENTRATIE, COÖRDINATIE EN EVENWICHT

Mogelijke effecten

De aangeboden lessen kunnen verbeteringen brengen in:

 • moeizaam lopen
 • de problemen met kracht en controle over de ledematen
 • het denkvermogen
 • de concentratie
 • (het verminderen van) stemmingswisselingen
 • het onzeker en angstig zijn
 • de last van overmatige storende factoren, de zgn. prikkels
 • het uitvoeren van taken

We zien na een periode duidelijk een verbetering van:

 • de lichamelijke conditie
 • het gebruiken van de aanpassingen
 • het omgaan met cognitieve stoornissen
 • het verwerken van het verlies van mogelijkheden trainen van de sociale vaardigheden
 • het zinvol invullen van de vrije tijd

Bij ‘Drempelloos-Sporten’ krijgt men weer plezier in bewegen en
de lessen hebben een positieve invloed op:

 • het evenwicht, grove/fijne motoriek;
 • hand-/oogcoördinatie;
 • het stimuleren van houding en beweging.

   

  www.drempelloos-sporten.nl

    06 – 54 370 428
     

  Facebook