Home » Drempelloos-sporten

Logo Drempelloos-sporten


 

Ontstaan en doel

In 1990 ben ik begonnen met het rolstoeldansen voor mensen met een lichamelijke- en/of ernstige meervoudige beperking. In de loop der jaren zijn de doelgroepen uitgebreid met mensen met een verstandelijke beperking (niet rolstoel gebonden) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. In 2011 is dan mijn Stichting Drempelloos Dansen in het leven geroepen, inmiddels ondergebracht onder Drempelloos-Sporten.

In 2013 is mijn onderneming ‘Drempelloos-Sporten’, ontstaan. Dit voor de hiervoor genoemde doelgroepen en daarnaast ook voor; senioren, bewoners van ouderen- en verzorgingscentra, peuters, kleuters en ‘speciaal’ kinderen. Daarbij verzorg ik verschillende workshops, demo’s en meer.

Doel

Bewegen is leven.

Gezond en vitaal oud worden, daar kan men aan werken door actief te zijn. Drempelloos-Sporten ondersteunt en begeleidt haar leden zo goed mogelijk en kijkt wat men kan en niet wat men niet kan.

 

Regenbooglijn

Van jong tot oud

 

Meisje turnenVrouw fitness balOudere man met appel

Regenbooglijn

Sportaanbod

Sport en Spel – conditie/krachttraining – Bewegen op Muziek – MBvO – Gehandicapten-sport – Dans

BalsportenGymnastiekFitness ouderen
Bewegen op muziekLVB valide

Regenbooglijn

Cursus

Valpreventie – Beweegkuur – Autisme coaching

In balans veiligheidBeweegkuur Obesitas