Home » Gehandicapten-sport

Logo Drempelloos-sporten

‘Speciaal’ kinderen en jongvolwassenen:

Een lichamelijke handicap hoeft geen beperking te zijn om iets te bereiken.
Kijk naar wat je kan i.p.v. wat je niet kunt.

Doelgroepen:

* NAH
* ASS
* ADHD
* PDD-NOS
* Fijngevoelige kinderen

Welke aspecten wordt na gekeken bij het sport- en bewegen om de
deelnemer beter te begrijpen en de lessen hierop aan te passen.

– Lichamelijk- buitenaf en soms van binnen merkbare lichamelijke
   aspecten van gedrag, bewegingen.

– Emotioneel- huilen, blijdschap, boosheid.

– Cognitief- wat zou iemand denken, wat zijn vooroordelen, hoe is het begripsniveau.

– Sociaal- gedrag gericht op anderen en hoe reageren de anderen op de deelnemer.

Muziek en bewegen zijn belangrijk, zeker voor mensen met een vorm van NAH of
fijngevoelige mensen – ook wel hoog-gevoelig genoemd.
Tegenwoordig steeds meer voorkomend en/of herkent,
maar nog altijd onvoldoende begrepen.

Muziek roept vaak onbedoeld emoties op, zoals onverwerkte trauma’s,
verdriet, maar ook plezierige momenten. (Bewegen op) muziek kan een
hulpmiddel zijn om beter je emoties te verwerken, contact te maken met
je omgeving en om je coördinatie te verbeteren.

Specifiek

Als je niet geleerd hebt je fijngevoeligheid te (h)erkennen en te gebruiken
als kwaliteit, kun je veel problemen tegenkomen in je leven.

 • De begeleiding is gericht op ontwikkeling: de toename van mogelijkheden (kennis en vaardigheden), verbreden van bestaande vaardigheden, verminderen van ondersteuning en het voorkomen van achteruitgang.
 • Wij stellen niet de beperkingen centraal maar de mogelijkheden: wat kan iemand wél leren.
 • Wij proberen dat de ‘sporter ‘met zijn/haar beperkingen binnen de groep past.
 • Niemand komt in een uitzonderingspositie, wij laten de deelnemer zo normaal mogelijk meedoen. Mocht iets niet lukken dan wordt er eventueel extra uitleg of aandacht gegeven als de rest van de groep bezig is.
 • In het algemeen kost het verwerken van informatie meer tijd. Door het kind of de volwassene te laten vertellen wat hij ziet, hoort, voelt of begrepen heeft, wordt zowel voor hem als voor de begeleiding duidelijk wat hij begrijpt en waar verdere uitleg/ondersteuning nodig is.
 • Het uitvoeren van een activiteit kan meer tijd kosten. Om het kind toch gelijk met de groep op te laten gaan of tijdig klaar te laten zijn, kan zijn activiteit beperkt worden.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben doorgaans meer tijd nodig om te reageren, wij nemen hiervoor voldoende tijd en proberen zo veel mogelijk te herhalen.

Bij muziek, sport en bewegen gaat het vooral om het plezier in de activiteiten en het vergroten van de bewegingsvaardigheden: lopen, evenwicht bewaren, sierlijk proberen te bewegen, iets uitbeelden, enzovoort. Muziek, dans en bewegen kunnen bovendien een uitlaatklep zijn. Met behulp van muziek en bewegen maak je een bepaalde sfeer die uitnodigt om te reageren en actief te zijn. Het kan ingezet worden om contact te maken en te communiceren. Kinderen leren geluiden maken, ritmes aanvoelen en nadoen, ze ontspannen zich, leren hun voorkeuren kennen en die duidelijk maken.

Wij………….

 1. Een liefdevolle, accepterende houding.
 2. Speciale kinderen en volwassenen als inspiratiebron.
 3. Een volledig vertrouwen in de deelnemer door te kijken naar de mogelijkheden van de persoon in plaats van naar de beperkingen. Hij/zij neemt steeds stapjes op zijn/haar eigen tempo; leer hierop te vertrouwen, hoe vreemd het gedrag soms ook lijkt.
 4. Voor veel speciale kinderen is het lastig om (zelf) deel te nemen aan groepsactiviteiten of is het zetten van een eerste stap richting de sportschool erg moeilijk, Drempelloos Dansen ondersteunt hierbij.
 5. Drempelloos-Sporten is een warme omgeving.

 

www.drempelloos-sporten.nl

  06 – 54 370 428
   

Facebook