Home » Privacy

Privacy

Privacystatement website

Zodra u deze website bezoekt, stelt u Drempelloos-sporten.nl in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect.

Drempelloos-sporten.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Drempelloos-sporten.nl zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

Drempelloos-sporten.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Drempelloos-sporten.nl met u kan aangaan.
Drempelloos-sporten.nl slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld informatie of documentatie.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Drempelloos-sporten.nl onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen.
Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen op deze verklaring van geen gebruik van gegevens zijn:

(a)  in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(b)  ter bescherming van de rechten of het eigendom van Drempelloos-sporten.nl;

(c)  ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

(d)  ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

Sommige van onze websites sturen een ,cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.

Clickgedrag

Drempelloos-sporten.nl verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen Drempelloos-sporten.nl steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Drempelloos-sporten.nl aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze website.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Indien u geen marketinginformatie van Drempelloos-sporten.nl wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online te melden via info@Drempelloos-sporten.nl.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u online contact opnemen via info@Drempelloos-sporten.nl.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Drempelloos-sporten.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

 

Nieuwste foto’s

Laatste nieuws

www.drempelloos-sporten.nl

  06 – 54 370 428
  info@drempelloos-sporten.nl

Facebook